Domů / Léky volně prodejné

Fenolax por. tbl. ent. 30x5mg


Žádné hodnocení. Kód: 2901065 Produktové číslo: 3830044944353 ATC skupina: A06AB02 Popis: Laxancia Kód SÚKL 0202364
Fenolax je lokálně působící projímadlo, které účinkuje v tlustém střevě, zvyšuje střevní peristaltiku (pohyb střeva, který vede k vyprazdňování) a změkčuje stolici.
Dostupnost: Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
Sleva:
10 %
Cena před slevou: 90 Kč
Ušetříte: 9 Kč
81 Kč , plus doprava
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
Fenolax por. tbl. ent. 30x5mg

FENOLAX

Bisacodylum enterosolventní tablety

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Fenolax musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se při každodenním užívání Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se

poradit s lékařem. - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1. Co je Fenolax a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fenolax užívat 3. Jak se Fenolax užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Fenolax uchovávat 6. Další informace 1. CO JE FENOLAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Fenolax je lokálně působící projímadlo, které účinkuje v tlustém střevě, zvyšuje střevní peristaltiku (pohyb střeva, který vede k vyprazdňování) a změkčuje stolici.

Fenolax se používá: - k usnadnění vyprázdnění při zácpě;

Pouze na doporučení lékaře se používá: - k vyprázdnění střev před operacemi nebo před některými vyšetřeními a u stavů, kdy je třeba usnadnit vyprazdňování stolice (jako například při bolestivých stavech kolem řitního otvoru, jako jsou trhliny, při dlouhodobém pobytu na lůžku apod.).

Fenolax je určen pro dospělé a děti od 4 let. Děti do 10 let jej mohou užívat pouze pod dohledem lékaře. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FENOLAX UŽÍVAT

Neužívejte Fenolax - jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na bisakodyl nebo na kteroukoli další složku přípravku

Fenolax; 2/4

 • při neprůchodnosti nebo ztížené průchodnosti střev;
 • jestliže máte náhlou příhodu břišní, včetně zánětu slepého střeva, nebo akutní střevní

onemocnění; - jestliže trpíte těžkými bolestmi břicha spojenými s nevolností a zvracením, což mohou být příznaky závažnějšího onemocnění;

 • jestliže máte zanícené hemoroidy;
 • jestliže trpíte závažnou dehydratací.

Přípravek nepodávejte dětem do 4 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fenolax je zapotřebí

Podobně jako ostatní projímadla byste neměl/a Fenolax užívat každý den nebo po dlouhou dobu.

Pokud trpíte chronickou zácpou, měl/a byste vyhledat lékaře, aby zjistil její příčiny. Dlouhodobé každodenní užívání může způsobit poruchu elektrolytové rovnováhy (rovnováha mezi množstvím vody a minerálů v organismu), hypokalémii (snížení hladiny draslíku v krvi), což může mít závažné následky. Dlouhodobé užívání může rovněž zácpu zhoršit a vyvolat návyk na projímadla.

Děti do 10 let by měly užívat přípravek pouze po dohledem lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Poraďte se se svým lékařem, pokud užíváte diuretika (léky podporující tvorbu a vylučování moči), kortikosteroidy (léky k léčbě poruch imunity a zánětlivých onemocnění) nebo srdeční glykosidy (léky k léčbě srdečního selhání). Současné užívání nadměrných dávek přípravku Fenolax s těmito léky může způsobit poruchu elektrolytové rovnováhy.

Neužívejte Fenolax společně s přípravky, které snižují kyselost v horní části trávicího ústrojí, jako jsou antacida a inhibitory protonové pumpy (přípravky k léčbě vředů žaludku a dvanáctníku). Pokud potřebujete takový lék užít, vezměte si jej až hodinu po užití přípravku Fenolax.

Užívání přípravku Fenolax s jídlem a pitím

Tablety přípravku Fenolax se nesmějí užívat společně s látkami, které snižují kyselost horní části trávicího ústrojí, jako je mléko. Proto je nezapíjejte mlékem.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek Fenolax můžete užívat v průběhu těhotenství pouze po poradě s lékařem.

Přípravek Fenolax se nedoporučuje užívat při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, že by přípravek Fenolax ovlivňoval pozornost při řízení a obsluze strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Fenolax

Jedna tableta přípravku Fenolax obsahuje 55 mg laktózy. Obal tablety obsahuje sacharózu. Jestliže

Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, nesmíte Fenolax užívat. Přípravek rovněž obsahuje azobarvivo Ponceau 4R, které může způsobit alergickou reakci. Alergická reakce je častější u pacientů s přecitlivělostí na kyselinu acetylsalicylovou. 3. JAK SE FENOLAX UŽÍVÁ

Vždy užívejte Fenolax přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je:

Krátkodobá léčba zácpy: 3/4

 • Dospělí a děti od 10 let: 1 2 enterosolventní tablety
 • Děti od 4 do 10 let: 1 enterosolventní tableta

Vezměte si celou dávku večer před spaním, aby následující ráno došlo k vyprázdnění.

Příprava před operacemi a před diagnostickými výkony:

Před operací nebo diagnostickým výkonem musíte užívat Fenolax pod lékařským dohledem.

 • Dospělí a děti do 10 let: 2 tablety ráno a 2 tablety večer před výkonem.
 • Děti od 4 do 10 let: 1 enterosolventní tableta večer před výkonem.

Lékař Vám může pro dokonalé vyprázdnění střev podat ještě ráno před výkonem jiné projímadlo s okamžitým účinkem..

Enterosolventní tablety nekousejte ani nedrťte a zapijte sklenicí vody nebo jiné tekutiny.

Jestliže jste užil/a více přípravku Fenolax, než jste měl/a

Dodržujte dávkování uvedené v této příbalové informaci. Pokud jste omylem užil/a více tablet přípravku Fenolax, než jste měl/a, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání vysokých dávek bisakodylu může způsobit průjmy, kolikovité křeče v břiše, závažné ztráty draslíkových iontů a ostatních elektrolytů. Důsledky předávkování lze zmírnit vyvoláním zvracení a následně doplněním tekutiny.

Opakované předávkování projímadly může vést k poškození střevní sliznice, k chronickým bolestem břicha a průjmu, poškození ledvin a k pocitu celkové slabosti. Může rovněž vést k zhoršení zácpy a k závislosti na projímadlech.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Fenolax nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při doporučeném dávkování byly nejčastěji hlášeny nežádoucí účinky, jako jsou křeče nebo bolesti břicha, nevolnost, zvracení. Vzácně se projevily alergické kožní reakce a poruchy funkce ledvin.

Dlouhodobé užívání přípravku nebo užívání dávek větších, než jsou dávky doporučené, může vyvolat průjmy se ztrátami vody a sodíku nebo naopak zácpu zhoršit a vyvolat návyk na projímadla. Dále se může projevit slabost, mdloby, poruchy srdeční činnosti, nechutenství, ubývání na váze.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK FENOLAX UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu a krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vzdušnou vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Fenolax nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 4/4 6. DALŠÍ INFORMACE

Co Fenolax obsahuje

 • Léčivou látkou je bisacodylum. Jedna enterosolventní tableta obsahuje bisacodylum 5 mg.
 • Pomocnými látkami jsou:
 • Jádro tablety: bramborový škrob, laktóza, magnézium-stearát, želatina, mastek
 • Obal tablety: šelak, celacefát, polysorbát 20, arabská klovatina, mastek, sacharóza, barvivo

Ponceau 4R (E124)

Jak Fenolax vypadá a co obsahuje toto balení

Fenolax jsou kulaté, lesklé, sytě růžové enterosolventní tablety.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

ICN Polfa Rzeszów S.A.

Ul. Przemysłova 2 35-959 Rzeszów, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 22.12.2010

Facebook Komentáře
S tímto zbožím kupují
BISACODYL-K drg 105x5mg BISACODYL-K drg 105x5mg Kód: 3838989503260
Poslední kusy na skladě!
BISACODYL-K drg 105x5mg - lék proti zácpě
Sleva:
10 %
Cena před slevou: 249 Kč
224 Kč
Detail
ČAJ DĚTSKÝ Megafyt ovocny caj s pr.lesni jah.20x2g n.s ČAJ DĚTSKÝ Megafyt ovocny caj s pr. lesni jah.20x2g n. s Kód: 8595151945178
Zboží není na skladě
Ovocný čaj příjemné vůně a chuti. Obsahové látky plodů anýzu působí proti nadýmání.
Sleva:
10 %
Cena před slevou: 54 Kč
49 Kč
Detail
Espumisan por.cps.mol.100x40mg Espumisan por. cps. mol.100x40mg Kód: 4013054001431
Připraveno k odeslání
přípravek proti nadýmání a plynatosti
Sleva:
10 %
Cena před slevou: 179 Kč
161 Kč
Detail
ČAJ DĚTSKÝ Leros Baby Bylinný 20x1,8g -LER ČAJ DĚTSKÝ Leros Baby Bylinný 20x1,8g -LER Kód: 8594740520505
Poslední kusy na skladě!
Bylinný čaj postavený na plodech šípku, které dodávají směsi karotenoidy a vitamín…
Sleva:
10 %
Cena před slevou: 57 Kč
51 Kč
Detail
Psyllium indická rozpustná vláknina Galmed 200g Psyllium indická rozpustná vláknina Galmed 200g Kód: 2677350
Připraveno k odeslání
unikátní doplněk stravy při nadváze
Sleva:
10 %
Cena před slevou: 125 Kč
112 Kč
Detail
EUCERIN DermoCapillaire šampon proti suchým lupům 250ml EUCERIN DermoCapillaire šampon proti suchým lupům 250ml Kód: 2750462
Připraveno k odeslání
Šampon proti suchým lupům
Sleva:
10 %
Cena před slevou: 333 Kč
300 Kč
Detail
EUCERIN Intenzivní antiperspirant sprej 30ml EUCERIN Intenzivní antiperspirant sprej 30ml Kód: 2677152
Poslední kusy na skladě!
Dlouhotrvající ochrana proti nadměrnému pocení
Sleva:
10 %
Cena před slevou: 227 Kč
204 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.