Domů / Podmínky vrácení peněz
DŮLEŽITÉ

Provoz zajišťuje:

LÉKÁRNA ZDRAVÍ ZÁBŘEH

727 914 408

8:00 - 16:00

pondělí - pátek

 lekarna@lekarnazdravi.cz 

 


 


 


 

 

Odběr novinek
Facebook

 

Podmínky vrácení peněz

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy, vrácení peněz

Internetový obchod www.lekarnazdravi.cz poskytuje spotřebiteli dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu při využití zásilkového prodeje. Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, doporučujeme Vám postupovat následujícím způsobem:

Odstoupení od smlouvy nám zašlete nebo přineste na adresu LÉKÁRNA PRO ZDRAVÍ 2007 s.r.o., Bezručova 2144/1b, Zábřeh, 78901 nebo emailem na lekarna.zdravi@iol.cz. Zákazník je povinen odeslat vracené zboží tak, aby na adresu prodávajícího LÉKÁRNA PRO ZDRAVÍ 2007 s.r.o., Bezručova 2144/1b, Zábřeh, 78901 přišlo nejpozději 5 pracovních dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 50,- Kč (slovy: padesátkorun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Upozornění: Pokud se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy a vrátí zboží zpět prodávajícímu, hradí náklady na poštovné spojené se zasláním zpět na adresu obchodu. Vrácené zboží /k reklamaci, výměně atp./ neposílejte na dobírku. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

Vrácení peněz

Peníze za objednané zboží budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě vrácení zboží budou peníze zaslány kupujícímu inkasní složenkou nebo na bankovní účet.